Nieuwe afspraken over sporten in Zaanstad

Zaanstad- Het kabinet heeft versoepelde maatregelen afgekondigd voor jonge en
volwassen sporters. Vanaf 29 april mochten kinderen t/m 12 jaar en jeugd (13 t/m 18 jaar)
alweer onder begeleiding samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen
nu ook samen buiten trainen. Als de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden
tot de dichts bijzijnde persoon. Een positieve ontwikkeling voor alle sporters.

Gemeente Zaanstad stelde een protocol op voor alle sporters, trainers, sportaanbieders en -verenigingen met daarin handvatten
en richtlijnen. De versoepeling geldt alleen voor sporten in de buitenlucht. Sportaanbieders en sportverenigingen die normaal
gesproken binnen sporten, willen ook graag hun activiteiten hervatten, maar dan buiten.

Elkaar helpen
Wethouder Sport, Gerard Slegers: “We roepen de beheerders van alle buitensport-accommodaties op om hier ruimte voor te bieden.
We willen dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
Het is geen verplichting, maar we doen een nadrukkelijk appèl om elkaar te helpen. Dat is in deze tijd echt nodig, we moeten er in deze tijd
voor elkaar zijn.” In deze tijd kan het helpen om creatiever te zijn en te experimenteren om mensen op minder courante uren te laten sporten.
Mogelijk dat dit ook voortgezet kan worden in de toekomst. Het beperken van reisbewegingen of veel reisbewegingen tussen een korter
tijdsbestek. Belangrijk is ook om te zorgen voor voldoende wisseltijd tussen de trainingen.

Verantwoord sporten
Met dit aangepaste protocol geeft de gemeente Zaanstad alle betrokken partijen regels en handvatten hoe te handelen om de veiligheid
zoveel mogelijk te waarborgen. Er is ruimte voor maatwerk per locatie, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de
richtlijnen van het RIVM. Het Zaanstad-protocol is geheel in lijn met het adviesprotocol van NOC-NSF en de VSG, dat is afgestemd met
het ministerie van VWS én het RIVM. De coronacrisis raakt sportclubs en beheerstichtingen. De gemeente informeert hen per e-mail en (social) media
over lokale richtlijnen en protocollen. Die informatie staat ook op www.zaanstad.nl (zoekterm sport). Samen met het Sportbedrijf werkt de gemeente aan
activiteiten in de buurt en op playgrounds. Zie ook: www.sportbedrijfzaanstad.nl

Onze sponsoren

%d bloggers liken dit: