In memoriam: Piet Rijkhoff

 In memoriam: Piet Rijkhoff

Krommenie- Heden bereikte ons het bericht dat op 92-jarige leeftijd erelid van Sporting Krommenie, Piet Rijkhoff is overleden. Begonnen in de aanloop van de zeventiger jaren van de vorige eeuw als jeugdleider bij G.V.O., welke taak hij uitoefende met meer aandacht voor het welzijn van zijn jongens dan de te behalen resultaten op het veld.

Na het jeugdleiderschap maakte hij deel uit van een groep van vier, dat iedere zaterdagochtend het destijds genoemde pupillen voetbal gestalte gaf. Begin jaren tachtig werd hij gevraagd het penningmeesterschap van G.V.O. te aanvaarden, hetgeen hij ongeveer 15 jaar tot aan de fusie met K.V.V. op voorbeeldige wijze heeft verricht. Piet heeft al met al een dusdanige reputatie opgebouwd, dat hij zich een alom gewaardeerd en gerespecteerd lid mocht noemen, hetgeen terecht met het erelidmaatschap werd beloond. Na de fusie tussen G.V.O. en KVV heeft hij zich wat teruggetrokken, maar heeft altijd met volle belangstelling het wel en wee van de club gevolgd. Moge Piet ruste in vrede.

De Redactie

Meer voetbalnieuws