Voorzitters ZCFC geven aan voorzittershamer te willen overgeven.

hebben wij het bestuur laten weten dat wij onze laatste termijn als duo-voorzitter zijn ingegaan en per september 2023 (algemene ledenvergadering) zullen stoppen. Bij het aantreden van Roland is de gezamenlijke afspraak ‘samen uit, samen thuis’ gemaakt. Had en heeft te maken met de drukke agenda’s van beide en de nodige zorg in de privésfeer.

Vorige maand heb ik aan Roland laten weten ermee te zullen stoppen, de combi duo-voorzitterschap is voor mij nog maar beperkt te maken vanwege eerder genoemde punten. Daarnaast is het na bijna 8 jaar ook mooi geweest. Ruimte voor een ander geluid. Roland heeft laten weten -conform onze gezamenlijke afspraak- het niet alleen te willen en kunnen doen en ook te zullen stoppen. ‘Zeg maar nee, dan krijg je er twee’ werkt ook de andere kant op. Begrijpelijk overigens, en zo was het ook afgesproken.

Motivatie Martijn

De lang zittende voorzitter geeft aan: “In september is het alweer 8 jaar geleden dat ik -destijds samen met Jan Westrik- de voorzittershamer mocht overnemen. In de voorzittersoverdracht van Michiel destijds de boodschap: goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, dat we geen leningen hebben, het slechte nieuws is dat het geld nagenoeg op is. De verbouwing van de toiletten van de kantine was de laatste investering. In die 8 jaar hebben we (en hier ligt de nadruk op) bestuurlijk veel meegemaakt en mooie stappen als club kunnen maken. We zijn als vereniging gegroeid -in alle opzichten- en staan er ook financieel goed voor. Iets dat alleen maar mogelijk door de tomeloze inzet van vrijwilligers, trainers en bestuurders.

Al eerder -voor corona- hadden Dirk en ik destijds de wens uitgesproken de voorzittershamer te willen overdragen. Het is namelijk altijd goed om nieuw bloed, een nieuwe kijk op zaken te hebben en je eigen houdbaarheidsdatum ter discussie te stellen. De impact van de pandemie gooide roet in het eten en ook de zoektocht naar potentiële opvolgers verliep stroef.

Vandaar de gefaseerde keuze: eerst Dirk voorzitter af en op zoek naar een nieuwe duo-voorzitter, Roland. Enorm blij dat we met deze draai continuïteit hebben weten te vinden. De uitdagingen voor de club blijven namelijk groot: groei, investeringen, verbouwen en verduurzamen, kortom genoeg te doen.

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd: van nieuwe buren en nieuwe velden (AZ), nieuwe tenues (lekker fel oranje), een overdekt terras, het pannaveldje, het aantrekken van nieuwe trainers jeugd en selectie, een coordinator technische zaken (Ron Karreman), een 19-jarige huurovereenkomst voor het sportcomplex, de doorstroom van eigen jeugd naar selectie, het onderhouden van de goede relatie met AZ, het nieuw leven in blazen van activiteiten, tot het verbouwen en verduurzamen van het sportcomplex.

ZCFC borrelt en bruist, het Zaans Oranje heeft een herkenbare identiteit en doet er toe in “het Zaanse” en daarbuiten. 650 betrokken leden in de jeugd en bij de senioren, hoe mooi is dat.

Voor mij dan ook het logische moment om aan het einde van dit jaar als duo-voorzitter de stap terug te doen:  ‘t ben mooi weest, tijd voor een nieuwe duo-voorzitter, goed voor de continuïteit van de club. 8 jaar met veel liefde en plezier gedaan, tijd en ruimte voor een ander.

Een mooie periode om op terug te kijken en enorm veel dank aan de zittende bestuursleden (Roland van Braam, Ben Bilyj, Rob Wooldrik, Jesse Haanstra, Martijn Lambrechts en Martin Tucci) en de eerdere bestuursleden (Dirk Slootweg, Rob Vos, Iede Wakker, Arnold Hendriks, Rob Smits, Peter de Vries, Simon Kaper en Reinier Janssen). Zij hebben tijdens deze bijzondere en zeker niet makkelijke periode, bestuurlijk het verschil gemaakt en doen dat dag-in, dag uit nog steeds. Als zittend bestuurslid, betrokken lid of in de vele commissies waar zij nog steeds actief in zijn. Dat geldt trouwens voor alle vrijwilligers die dagelijks de club draaiende houden. Geef ze zo nu en dan een compliment, ze verdienen het. Zonder hen, geen ZCFC. Nog ruim 6 maanden (tot september) nog de bestuurlijke handen vol, maar daarna meer tijd voor gezin, familie en alle andere activiteiten. Iets waar ik persoonlijk enorm naar uit kijk. Uiteraard blijf ik volop betrokken bij ons Zaans Oranje, alleen niet meer als duo-voorzitter. Veel dank voor het vertrouwen van deze bijna 8 jaar.”

Er zal bij ZCFC in Zaandam gezocht worden naar nieuwe opvolging en kandidaten zijn dan ook zeer welkom. Mensen die interesse hebben kunnen dit aangeven bij secretaris Ben. De club meld zelf: “Je komt in een topteam terecht en zal samen met hen de bestuurlijke richting en route voor de club vorm mogen geven.”

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl