Wijzigingen voetbalpiramide KNVB standaardvoetbal

Vanwege herziening sprake zijn van aangepaste promotie- en degradatieregeling in seizoen 2022/’23

 


Zaanstad- Er zijn regelmatig vragen over hoe de promotie- en degradatieregeling nu precies in elkaar steekt. Vanwege een herziening zal er sprake zijn van een aangepaste promotie- en degradatieregeling in de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24.

Concreet komt het erop neer dat er binnen het amateurvoetbal met ingang van het seizoen 2022/’23 toegewerkt wordt naar een nieuwe voetbalpiramide die in het seizoen 2024/’25 gerealiseerd zal zijn. Het aantal poules in de 4de en 5de klasse ligt op dit moment nog niet vast. Dit is afhankelijk van het aantal teams dat per regio beschikbaar is en vereist dus maatwerk.

Vanaf het seizoen 2023/’24 is in de 1e klasse sprake van een gemengde competitie (zaterdag- en zondagteams kunnen in dezelfde poule uitkomen). Voor de 2e klassen en lager geldt de scheiding tussen zaterdag en zondag. Afhankelijk van het totale aanbod wordt per seizoen en per speeldag beoordeeld hoeveel poules op de betreffende speeldag worden geformeerd.

Om te voorkomen dat er sprake is van een te groot aantal degradanten vindt de versterkte degradatie plaats over twee seizoenen. Daar waar mogelijk hebben we gekozen om promotie- en degradatie plaats te laten vinden via de nacompetitie. Hierdoor wordt voorkomen dat er te veel teams rechtstreeks degraderen en houden we de competitie langer spannend en hebben meer teams de mogelijkheid om zich door middel van wedstrijden in de nacompetitie te handhaven.

Standaardklassen zaterdagvoetbal

3e klasse A t/m D

  • De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
  • De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 9, 10 en11 van de 2e klasse A, B en C een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
  • De nummers 9, 10 en 11 spelen volgens een vastgesteld schema samen met de periodekampioenen vande 4e klassen een nacompetitie voor vier plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.
  • De nummers 12 en 13 uit de 3e klasse A en D, de nummers 12,13 en 14 uit de 3e klasse B en C degraderennaar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

Standaardklassen zondagvoetbal

1e klasse A

  • De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
  • De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen B, C, D, en E alsmedede herkansingselftallen van de 4e divisie voor drie plaatsen in de 4e divisie.
  • De nummers 10 en 11 spelen met de herkansers van de 1e klasse B, C, D en E en de periodekampioenenvan de 2e klassen A t/m K volgens een hiervoor vastgesteld schema wedstrijden in het kader van denacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse.
  • De nummers 12, 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse.