Maandag 26 september 2022 om 19:30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) ZCFC

Op maandag 26 september 2022 zal om 19.30 uur de jaarlijkse ZCFC Algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in het ZCFC clubgebouw ‘De Inzet’ op sportpark De Kalverhoek. Tijdens deze vergadering zullen de stukken over het afgelopen seizoen worden besproken, net als de jaarcijfers en wordt er een korte blik geworpen op de lopende begroting. Veel ruimte zal er zijn voor de eerder aangekondigde plannen rondom het verbouwen en verduurzamen van de kantine en de kleedkamers (https://zcfc.nl/help-mee-en-bouw-aan-de-toekomst-van-zcfc/).

Voor de leden geldt: zet de datum alvast in je agenda, ZCFC heeft je mening/input hard nodig! Ook hier: help mee en bouw aan de toekomst van ZCFC.

In de komende weken zullen de agenda en de stukken worden gedeeld via de website van het Zaans oranje. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. In Zaandam hopen ze hun leden ook dit jaar weer op de jaarvergadering te mogen ontmoeten.

De vergadering zal in het clubgebouw kunnen plaatsvinden. De uitnodiging zal naast deze aankondiging, ook nog per email worden verstuurd.

De agenda zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV op de website www.zcfc.nl worden gepubliceerd.