Verandering in het JPN-traject van de KNVB voor jongens

Zaanstad-

Sinds jaar en dag organiseert de KNVB het Jeugdplan Nederland (JPN), zowel voor jongens als voor meiden. Het JPN is het podium waarop talentvolle amateurvoetballers zich kunnen laten zien en waarop zij zich kunnen doorontwikkelen naar een hoger speelniveau, om vervolgens de stap van hun eigen club te maken naar een (nog) hogere amateurclub of zelfs naar de opleiding van een Betaald Voetbalorganisatie (BVO). Ook dit seizoen zien we weer spelers die door het JPN in beeld zijn gebracht en die zich, buiten de reguliere trainingen en wedstrijden van hun eigen vereniging om, goed hebben ontwikkeld. Daarmee heeft het JPN zich zonder meer bewezen als vangnet voor spelers die de overgang naar een hoger niveau aankunnen, maar tot dan toe nog niet zover waren gekomen.
Toch gaan we veranderingen doorvoeren in het JPN-traject voor jongens. De ontwikkelingen die het jeugdvoetballandschap doormaakt, vragen ons als KNVB namelijk om mee te veranderen. Zo zien wij de afgelopen jaren dat veel topamateurspelers in hun eigen competities al spelen tegen de BVO-teams. De amateurspelers zijn hierdoor sneller in beeld voor een eventuele vervolgstap. Het in beeld brengen van talentvolle spelers gebeurt tegenwoordig sowieso beter door de BVO’s: hun scouting is steeds meer geprofessionaliseerd, het aantal talentendagen en stageactiviteiten neemt enorm toe en BVO’s vinden steeds beter aansluiting bij hun regio. Tot slot merken we dat spelers en ouders steeds proactiever op zoek gaan naar een hoger spelniveau, in plaats van dat zij wachten tot ze benaderd worden.

 

JPN Future Traject
Door al deze ontwikkelingen is de kans groot dat de spelers in de huidige JPN-opzet, ook zonder het JPN de mogelijkheid krijgen om zich op een hoger niveau te laten zien. Daarom verleggen wij onze aandacht vanaf komend seizoen naar een categorie spelers die wel al onderdeel uitmaakte van de huidige JPN-opzet, maar waar nog niet de volledige focus op lag: de zogeheten ‘Future’-spelers. Dit zijn spelers die veel potentie hebben, maar nog niet helemaal tot bloei komen omdat ze pas minder lang op voetbal zitten, fysiek laatrijp zijn of te maken hebben met het geboortemaandeffect. Dit houdt in dat een speler die geboren is in oktober, november of december, door de teamindeling in jaargangen minder kans heeft om geselecteerd te worden dan een leeftijdsgenootje uit januari, ook al is er geen verschil in aangeboren talent.
Momenteel krijgen deze spelers ondanks hun potentie minder de mogelijkheid om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het JPN zal zich met ingang van het nieuwe seizoen dan ook uitsluitend richten op hen. Dat doen we onder een nieuwe naam: het JPN Jongens Future Traject. De norm die we hiermee creëren, biedt gelijke kansen aan alle jeugdspelers.
Werkwijze
Om het JPN Future Traject tot een succes te maken, zal een nauwe samenwerking met amateurverenigingen nog belangrijker worden. Dat komt door het volgende: net als in de huidige JPN-opzet, gaan de KNVB Talentcoaches- en regioscouts ook in het JPN Future Traject bij amateurverenigingen langs om jeugdspelers in beeld te krijgen en te houden. Echter is dat voor de Future-spelers een complexe taak. Zij vallen door de eerdergenoemde redenen namelijk niet per definitie op in wedstrijden. Aan de rand van het veld staan om een wedstrijd te bekijken, is daarom niet meer voldoende. De KNVB Talentcoach- of regioscout moet in gesprek met jullie trainers, coaches, Hoofd Opleiding of (technisch) bestuurslid. Als de relatie en de dialoog tussen hen tot stand zijn gekomen, kunnen we voetbaltalent bij amateurverenigingen gaan monitoren, identificeren wie er tot de JPN Future Traject-doelgroep behoren en hen gaan begeleiden. Bij die begeleiding werken we geduldig aan de ontwikkeling van spelers, omdat wetenschappelijk onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat deze grillig en onvoorspelbaar verloopt.
Behalve de connectie binnen het amateurvoetbal zijn we ook met de BVO’s in goed contact over het inrichten van het Future traject en daarbinnen over de Future spelers.

 

 

Wat betekent dit voor de spelers uit het huidige JPN-traject?
De wijziging naar het JPN Future Traject betekent dat we de spelers uit het huidige JPN-traject niet meer zullen uitnodigen voor het volgende seizoen, tenzij de criteria voor het JPN Future Traject op hen van toepassing zijn. Het huidige JPN-traject komt namelijk simpelweg tot een eind. De ontwikkelingen in het voetballandschap zorgen ervoor dat de BVO’s tegenwoordig een stuk dichter bij de amateurverenigingen staan dan een aantal jaar geleden. Spelers van jullie vereniging die op dit moment goed genoeg zijn, zullen ongetwijfeld ook zonder het JPN de kans krijgen om zichzelf in de kijker te spelen. Nu moeten we mee met de tijd en dus gaan we een groep spelers bedienen die de aandacht op dit moment harder nodig heeft.

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl