ZVV Zaandijk pakt digitale Algemene Leder Vergadering professioneel aan

Zaandijk- Afgelopen dinsdagavond 1 december 2020 was een historische avond voor voetbalclub zvv Zaandijk. De algemene ledenvergadering werd vanwege het heersende corona virus online gestreamd. Ondanks dat er maar 2mbit aan snelheid vanuit de kantine was verliep alles toch op rolletjes.
De volgende keer hoopt de club wel weer gezamenlijk met de leden een normale vergadering in de kantine te kunnen beleggen.
Algemene Ledenvergadering
Vooraf konden leden zich aanmelden op de website zvvzaandijk.nl/alv voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 1 december die om 20.00 uur begon. Om het lidmaatschap te kunnen controleren diende de gegevens vooraf te worden met de gegevens die ook bij ZVV Zaandijk in de ledenadministratie bekend waren.
Vervolgtraject na aanmelding
De ALV vond digitaal plaats via een privékanaal van Youtube. Om deel te nemen ontvingen de aangemelde deelnemers tijdig via de mail een link waarmee op 1 december kon worden ingelogd. Op 24 november werden de stukken behorende bij de agendapunten per mail aan de deelnemers gestuurd.
Om de vergadering zelf zo soepel mogelijk te laten verlopen boden de Zaandijkers de leden de gelegenheid om voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen. Tot en met 26 november konden de deelnemers per agendapunt vragen aanleveren. Hiervoor werd een digitaal portaal ter beschikking gesteld. Het bestuur probeerde om de vragen zoveel mogelijk vooraf te beantwoorden. Op 30 november werden alle gestelde vragen en de antwoorden naar de deelnemers teruggestuurd.
Tijdens de vergadering
Het bestuur en de kascommissie waren in de kantine aanwezig.
De deelnemers meldden zich vanaf 19:45 uur voor de vergadering aan via de hen toegestuurde link.
Het geluid van elke deelnemer werd vanuit de kantine uitgezet en voorzitter Bart Glandorff leidde de vergadering. Indien er per agendapunt nog vragen of opmerkingen waren konden die worden gesteld via een chatfunctie.Tijdens de vergadering moest er ook over aantal onderwerpen ‘ter goedkeuring’ gestemd worden. De voorzitter gaf het moment aan wanneer er gestemd kon worden. Het was voldoende als alleen de tegenstemmers dit via de functie ‘duimpje omlaag’ meldden. De secretaris hield de stemming bij en maakte de uitslag hiervan bekend.
De onderstaande agendapunten werden doorgenomen:
Opening (o.a. herdenken overledenen)
Mededelingen en ingekomen stukken (o.a. stand van zaken m.b.t. corona)
Notulen 19 november 2019 (Ter vaststelling)
Jaarrekening 2019/2020 (Ter goedkeuring)
Toelichting
Verslag kascommissie
Goedkeuring en verlenen decharge
Aanstellen nieuwe kascommissie
Begroting 2020/2021
Toelichting
Contributie veteranen 7 tegen 7 (Ter goedkeuring)
Vacatures Bestuur
Benoeming Karen van Dijk tot secretaris (Ter goedkeuring)
Aangepast Huishoudelijk Reglement (Ter goedkeuring)
Stand van zaken elke commissie
Rondvraag en sluiting
Huldiging jubilarissen
Het huldigen van de jubilarissen is altijd een vast agendapunt tijdens de ALV in november. Echter vatte het bestuur het plan op hen graag op een meer persoonlijke manier in het zonnetje te zetten.
Dit agendapunt werd daarom doorgeschoven naar de vergadering van juni 2021, waarbij een ieder hoopt dat leden weer gezamenlijk en veilig bij elkaar kunnen komen in de kantine.
Het bestuur

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl