Videoboodschap van Wethouder Sport aan sportverenigingen

Zaanstad- De gemeente stuurde vorige week sportverenigingen en beheerstichtingen een verhelderende mail inzake de voortgang van het besturen van de organisatie. Door corona staat de wereld nu op zijn kop. Ook jullie zijn hier direct door geraakt en daarom willen wij jullie via deze weg allereerst een hart onder de riem steken. Ook willen wij jullie informeren over de gevolgen hiervan op korte termijn en willen we jullie tips geven over waar je terecht kunt voor hulp of informatie.
Hieronder vind u de link naar het filmpje, waarin wethouder Gerard Slegers jullie graag even te woord staat: https://m18.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=3KIy9rQCIL&wpMessageId=2982&userId=318000065&command=viewPage&activityId=test&encId=1
Financiële ondersteuning
Financieel willen we de volgende zaken kort aanstippen:
De BNG, thuisbank van de meeste verenigingen, neemt het voortouw voor de banken om verenigingen financieel bij te staan waar nodig. Volg de mogelijkheden op de website van de BNG.
De Sportbonden, zoals de KNVB, bekijken of de leden financieel geholpen kunnen worden: zoals bijvoorbeeld uitstel van de contributie. Check dit goed bij de eigen bond. Als leden een verzoek doen om een terugbetaling van het lidmaatschap is ons advies: elke club mag hierop zijn eigen beleid voeren, maar wij adviseren om de leden te vragen trouw te blijven aan hun clubje en het lidmaatschapsgeld niet terug te vragen. Uitzonderingen zijn er altijd, maar individuele huishouders worden financieel gesteund door de Rijksoverheid. Waar clubs in de financiële problemen dreigen te komen, mogen deze altijd in gesprek met de gemeente. Mail naar mailbox sport@zaanstad.nl. Wij kijken dan gezamenlijk wat we kunnen doen. Ook willen we voorkomen dat deze crisis zorgt voor een ondermijning van clubs (door de verleiding van zwart/crimineel geld te accepteren). Overigens, als financiële problemen bij een club gaan om de doorbetaling van (hoofd)trainers of zelfs spelers, dan verwijzen we ook naar de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze geldt ook voor ZZP-ers. Of in geval van een vast loondienstverband verwijzen we naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het UWV.
Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en -stichtingen via Noodloket RVO
Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het Noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt.
Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. Het Rijk en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen zij daarover communiceren.
Het volgende is al wel bekend:
De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk.
De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben. Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten. Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven.
Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stil vallen. Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten. Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.
Beheer en onderhoud Buitensportaccommodaties, ongeoorloofd gebruik
Het optreden tegen ongeoorloofd gebruik van de sportvelden door groepjes jongeren die een balletje trappen is geen verantwoordelijkheid voor de vereniging of stichting. Meldingen kunen gedaan worden via telefoonnummer 14075. Wij sturen de jeugdboa’s of de politie.
Omdat het buitensport-speelseizoen nu voorbij lijkt, is het een idee om onderhoud en zeker groot onderhoud in de planning naar voren te halen. Dat is vaak goedkoper, omdat veel aannemers nu meer tijd hebben. Juist in de zomermaanden is het altijd superdruk. Eerder laten uitvoeren geeft dus meer tijd om het goed voor te bereiden en om het goed te laten uitvoeren en te controleren.
Veel relevante en up-to-date informatie kunnen de verenigingen vinden op de webpagina van de Vereniging Sport en Gemeenten.
Beheer en onderhoud binnensportaccommodaties
Het beheer van sporthallen, zwembaden en gymzalen ligt bij het sportbedrijf.
Deze week kunnen sportverenigingen vanuit de Gemeente een vragenlijst verwachten.
Blijf gezond en let goed op elkaar aldus wethouder van Sport Gerard Slegers
Foto onderschrift; Burgemeester Jan Hamming, wethouder sport Gerard Slegers met partner