Visie op Sport in Zaanstad: ‘Een leven lang plezier in sport!’

Zaanstad- Het is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders dat iedere Zaankanter een leven lang plezier kan beleven aan sport. Dit is daarom hét uitgangspunt van de Visie op Sport 2020-2040 die vandaag aan de gemeenteraad is voorgelegd. Sporten draagt bij aan de kwaliteit van Zaanstad. Het biedt niet alleen gezondheidsvoordelen maar draagt ook bij aan plezier, meedoen en je goed voelen. Wethouder Sport, Gerard Slegers: “De samenleving is voortdurend in beweging. Ook sporten is onderhevig aan trends en ontwikkelingen. We moeten gezamenlijk de Zaanse sportomgeving versterken voor een toekomstbestendig Zaanstad waarin sport een centrale rol vervult.”
In de Visie op Sport staan vier pijlers centraal: ruimte om te sporten, sportstimulering, sportbranche en topsport. Deze pijlers zijn tot stand gekomen door te kijken naar de opgaven waar Zaanstad voor staat en hoe die van invloed zijn op sport. Ook is de Zaanse visie gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zaanstad gaat de komende jaren groeien. Dat betekent dat er voldoende sportvoorzieningen nodig zijn en een efficiënte, duurzame en functioneel ingerichte openbare ruimte. Maar ook zorgen voor een veilige fysieke sportomgeving en kansengelijkheid door niet het verschil maar de verbinding centraal te zetten.
Ruimte om te sporten
Het aantal leden van sportverenigingen daalt. Meer mensen sporten, vaker op individuele basis, in de openbare ruimte. Sporten is steeds minder aan tijd of plaats gebonden. “Dit betekent dat we moeten kijken hoe we sporten in de openbare ruimte meer kunnen faciliteren en rekening houden met de verschillende behoeften bij onze inwoners. Zoals de sporttoestellen in Zaandam Zuid speciaal voor 60+ers. Samen met sportverenigingen kijken we hoe we hun accommodaties meer kunnen benutten. Dus niet alleen voor de sport die ze zelf aanbieden maar een samenwerking met andere sporten die van dezelfde ruimte gebruik kunnen maken ,” zegt wethouder Slegers.
Sportstimulering & sportbranche
Het sportaanbod wordt afgestemd op de vraag en behoefte van bewoners. En dat er een aanbod is met sport- en beweegactiviteiten voor alle Zaankanters. Om dit te realiseren trekt de gemeente op met scholen, maatschappelijke partners, verenigingen en aanbieders. Van belang is dat elke sporter zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waarin ontoelaatbaar gedrag zoals uitsluiting en discriminatie wordt aangepakt.
Een leven lang sporten begint bij de kinderen. Wethouder Slegers: “Dit betekent dat we hen zo vroeg mogelijk moeten motiveren om te bewegen, zicht te ontwikkelen en groeien in de sport en daar vooral plezier aan beleven want het gaat niet alleen om het winnen of de beste zijn. Ook plezier is een factor voor groei en ontwikkeling en daarop investeren is van belang.”
Topsport
In Zaanstad investeren we in topsport door evenementen te organiseren, te investeren in de (top)sportinfrastructuur en talenten te ondersteunen. Dit draagt bij aan het versterken van het topsportklimaat. De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in accommodaties die ook geschikt zijn voor topsporters. Zoals Topsportcentrum De Koog en het trainingscomplex van AZ bij sportpark de Kalverhoek. Op het Hoornseveld komt het nieuwe zwembad De Slag met de afmetingen van een Eredivisiebad. Zaanstad draagt bij aan de organisatie van topsportevenementen zoals het Eredivisie Beachvolleybal of de Dam tot Damloop.
Gemeente Zaanstad ondersteunt Zaanse sporttalenten door samen te werken met Stichting Topsport Zaanstreek en bij te dragen aan het talentenfonds. Topsporters en –talenten kunnen via dat fonds subsidie krijgen. Met de jaarlijkse uitreiking van de sportpenning worden topsporters in het zonnetje gezet. “ Laten we als sportend Zaanstad vooral gebruik maken van elkaars kennis en kracht en elkaar veel meer opzoeken. En laten we ook vooral trots zijn op onze sporters. Zaanstad heeft heel veel kampioenen en talenten die op het allerhoogste niveau presteren. Dat geeft ons als stad zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen hebben we nodig om te bouwen aan de toekomst van Zaanstad!” zegt wethouder Slegers.
Samenwerking en uitwerking
De sportvisie is tot stand gekomen dankzij het Sportbedrijf Zaanstad, vele maatschappelijke verenigingen en sportverenigingen, (commerciële) aanbieders zoals sportscholen, sportbonden en scholen. Er zijn vele gesprekken in de stad gevoerd, inwoners zijn bevraagd om deel te nemen aan een enquête om inzichtelijk te krijgen waar de behoeften en belemmeringen liggen. De visie geeft in grote lijnen het pad aan tot 2040. De komende jaren worden de vier pijlers verder uitgewerkt in uitvoeringsagenda’s.

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl