Samen bouwen aan het Zaans Sportakkoord

Zaanstad- In Zaanstad werken diverse organisaties samen aan een lokaal sportakkoord. Voor een Zaanstad waar alle inwoners van jong tot oud kunnen (blijven) sporten. Sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties die te maken hebben met sport en bewegen worden uitgenodigd om hierover mee te denken tijdens de Werkconferentie Zaans Sportakkoord op dinsdag 28 januari a.s.
Zaanstad sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord dat op 28 juni 2018 is ondertekend door het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In dit Nationaal Sportakkoord is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en inspirerende topsport. Minister Bruins heeft alle gemeenten opgeroepen om een eigen, lokaal sportakkoord op te stellen en stelt voor de uitvoering in 2020 en 2021 rijksmiddelen beschikbaar. Het Zaans Sportakkoord moet op 8 april a.s. zijn ondertekend en zijn ingediend bij het ministerie van VWS.
Een leven lang bewegen en sporten
Wethouder Sport, Gerard Slegers: “De ontwikkeling van sport en bewegen is volop in beweging en daar moeten we op inspelen. Met de ambitie dat het voor iedere Zaanse inwoner mogelijk is om een leven lang plezier te beleven aan sport en bewegen werken we aan een sportakkoord. Sport en bewegen geeft veel plezier, fitheid en voldoening. En het levert deelnemers en vrijwilligers ook allerlei vaardigheden en sociale contacten op.
Samenwerking, verbinden en versterken
Martin van der Gugten is tijdelijk ingeschakeld als onafhankelijk sportformateur om Zaanstad te helpen een sportakkoord op te stellen: “Sportverenigingen en particuliere sportaanbieders spelen een belangrijke rol bij het organiseren van een heel divers sport- en beweegaanbod in Zaanstad. Maar toch zijn er nog steeds veel inwoners die niet of nauwelijks aan sport en bewegen deelnemen. Om juist ook die mensen in beweging te krijgen, is samenwerking nodig tussen organisaties op het terrein van sport, welzijn, onderwijs, maatschappelijke zorg en gezondheid. Die samenwerking wordt via het Zaans Sportakkoord tot stand gebracht en ondersteund”.
Inschrijving voor de werkconferentie
Alle sportaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverleners, scholen, bedrijven en andere organisaties in Zaanstad die een bijdrage willen leveren aan het Sportakkoord, zijn van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Werkconferentie op dinsdag 28 januari a.s. tussen 19.00 uur – 22.00 uur in de aula van het Regio College, Cypressehout 99 in Zaandam (vlakbij station Zaandam). Aanmelden kan tot en met woensdag 22 januari a.s. via: https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/gemeente-zaanstad-roept-op-voor-meebouwen-aan-zaans-sportakkoord/

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl