Kredietaanvraag voor optimalisatie sportpark Hoornseveld

Zaanstad- Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad van Zaanstad toestemming om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor sportpark Hoornseveld in Zaandam. Het voorbereidingskrediet is nodig om de voorbereidingen te kunnen starten voor de optimalisatie en de uitvoering van de ophoging van de grond voor de nieuwe ontsluiting aan de A7 richting het sportpark Hoornseveld.
Gemeente Zaanstad heeft in samenwerking met de betrokken verenigingen in 2017 een plan gemaakt voor sportaccommodaties op het Hoornseveld. Er is een concept toekomstbestendig (vlekken)plan ontwikkeld. Dat concept (vlekken)plan omvat het sportpark Hoornseveld met 5,5 nieuwe voetbalvelden waarvan 2 kunstgrasvelden, 15 nieuwe tennisbanen en 4 padelbanen, verplaatsing van de korfbalvelden, nieuwe (club)accommodaties en een nieuwe accommodatie voor zwembad De Slag. En verkeers- en parkeervoorzieningen als onderdeel van de openbare inrichting.
Ruimte voor woningbouwontwikkeling creëren
Door efficiënter met de beschikbare ruimte voor sportvoorzieningen om te gaan, komt er op andere plekken in Zaandam ruimte voor (woningbouw)ontwikkeling, zoals op de huidige locatie van De Slag, op Sportpark Poelenburg en op Sportpark Oostzijderveld. Daarmee past deze investering bij de groei van de stad en de ambities die Zaanstad heeft met MAAK.Zaanstad.
Wethouder Sport, Mobiliteit en Openbare Ruimte, Gerard Slegers: “We komen steeds een stapje dichterbij de realisatie van het vernieuwde sportpark en daar ben ik heel blij mee. Het Hoornseveld heeft een grote maatschappelijke functie en dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. De stad groeit en dat betekent dat Zaanstad voldoende toekomstbestendige sportfaciliteiten nodig heeft. Met dit sportpark creëren we straks een toekomstbestendig sportpark en een centrale plek waar iedereen kan komen om te bewegen, vanaf de zijlijn of kant spelers aan te moedigen of voor een praatje in de kantine.”
Kosten voor de realisatie
In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld en vanuit het Investeringsfonds is in totaal 16,45 miljoen gereserveerd voor de optimalisatie van sportpark Hoornseveld.
________________________________________

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl