Verkennende discussie Zaanse sportpassie

Zaandam- Sport verbindt en verbroedert en is daarmee essentieel voor onze Zaanse samenleving. Er is een directe link tussen de passie die men voor een sport heeft en de sfeer en mate waarin men met elkaar verbindt. Passie voor sport leeft op bij een goed sportklimaat. De passie voor sport is te vinden bij de Zaanse topsport maar juist ook in de breedtesport. Zaanstad kent een scala aan verschillende sporten die met eigen culturen hele grote groepen Zaankanters met elkaar verbindt, maar hoe ziet de toekomst voor deze Zaanse sporten eruit en wat zouden we wensen?
Doel van de avond is een eerste verkennende discussie te starten deze sportpassie beter te borgen in de Zaanse samenleving en van elkaar te leren, waarbij de bezoeker de avond verlaat met een gevoel dat hij of zij iets met de sportpassie kan doen voor de samenleving, nu en in de toekomst.
Voor wie?
– Sporters
– Trainers en coaches
– Rolmodellen in de sport
– “Verenigingsmensen” in de sport
Waar gaan we het over hebben?
– Wat maakt sport belangrijk voor de samenleving/Wat maakt sport belangrijk voor jou?
– Welke goede voorbeelden zijn er al in de Zaanse samenleving?
– Hoe kunnen sporters (als rolmodel) een positieve impact op de samenleving vergroten?
“Wat kan jij als sporter/trainer/coach nu zelf doen en wat is daarvoor nodig?”
Het zou mooi zijn als we de Passionele Sporters of Coaches in het Zaanse Zonnetje kunnen zetten.
Ook willen we:
– ruimte geven aan personen die met passie over zijn of haar sport kunnen spreken en anderen meenemen in de passie;
– zowel top- als breedtesport een plek geven;
– bezoekers prikkelen om nieuw ideeën te gaan ontwikkelen;
Kom ook!
Maandag 3 februari 2020, 20.00 uur Cafe Fabriek!
Foto: Jan Kaper