Ontwikkeling nieuwe visie op sport

Zaanstad- De gemeente Zaanstad werkt aan een nieuwe visie op sport en wil van haar inwoners weten wat hen motiveert of belemmert om te (gaan) sporten. Via een enquête kunnen inwoners hun mening geven. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het maken van nieuw beleid op sportgebied. Na het vaststellen van de visie, wordt verder gewerkt aan het Zaans sportakkoord.
In het huidige coalitieakkoord van de gemeente is de positie die sport kan innemen in de samenleving als een duidelijk ambitie opgenomen. In de oude nota ‘Zaankanters in beweging’ uit 2008 werd sport vooral gezien als doel op zich. Sport is niet meer alleen een aangename vrijetijdsbesteding, maar is een noodzakelijke investering in de kwaliteit van leven en een middel om bij te dragen aan diverse opgaven in de stad.
Wethouder Sport, Gerard Slegers: “Sport is van en voor alle inwoners. We willen dat iedereen in Zaanstad een leven lang kan sporten, van jong tot oud. Omdat het niet alleen een fijne vrijetijdsbesteding is maar bijdraagt aan de kwaliteit van ons leven. Sport neemt een belangrijke positie in. Dit betekent dat we ook rekening moeten houden met de veranderende behoefte en de toekomst en daarop inspelen. Dit kan alleen maar door de nieuwe visie samen met inwoners en mensen uit de sportwereld op te stellen.”
Ontwikkelen van nieuwe visie op sport
De gemeente werkt aan de nieuwe visie op sport in Zaanstad die richting geeft aan:
– de veranderende vraag naar sport- en beweegmogelijkheden in een groeiende stad;
– het ontwikkelen en in stand houden van voldoende en kwalitatief goede en bereikbare accommodaties en plekken om te sporten;
– het inzetten van sport en bewegen om belangrijke maatschappelijke doelen te bereiken zoals gezondheid, welzijn, integratie, sociale cohesie en opvoeding.
Invullen enquête en meer informatie
De inwonersenquête ‘hoe sportief ben jij’ is terug te vinden via www.zaanstad.nl en vul in de zoekbalk sportenquete in. De enquête is tot 30 oktober 2019 in te vullen. De nieuwe visie Sport & Bewegen wordt naar verwachting begin maart voorgelegd aan de gemeenteraad. De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld aan de raad en de inwoners.

Delen

In Zaanstad zijn er tal van voetbalverenigingen zowel op het veld alsmede in de zaal. Bij voetbalinzaanstad.nl houden we je op de hoogte van het laatste voetbalnieuws uit de Zaanstreek en omstreken.

Telefoonnummer: 0653334163
E-mail: Info@voetbalinzaanstad.nl

© 2024 Voetbalinzaanstad.nl