Onderzoek haalbaarheid nieuwe sporthal Wormer

WORMER – De eerste stap naar een nieuwe sporthal in Wormer is gezet. De gemeente Wormerland onderzoekt of het mogelijk is een nieuwe sporthal te bouwen. 
Er wordt nu gezocht naar diverse locaties waar bestaande sport-, en eventueel recreatieve voorzieningen samengevoegd kunnen worden. De nieuwe hal moet ook geschikt zijn voor topsport. Daarnaast bekijken tennisverenigingen of ze samen verder kunnen op de nieuwe locatie. Eind 2020 moet duidelijk zijn of nieuwbouw haalbaar is en welke locatie daarvoor het meest geschikt is.
Aanleiding voor het onderzoek is de slechte staat van de sporthallen aan de Spatterstraat. De verwachting is dat er hoge onderhoudskosten aankomen. Ook het teruglopende ledenaantal bij de tennisverenigingen is debet aan de actie tot samenvoegen.
Duurzame sporthallen
Volgens NV Sportfondsen Wormer moet er de komende jaren fors geïnvesteerd worden in onder andere installaties, de vloer en het dak. Jeroen Schalkwijk, wethouder duurzaamheid: ,,Mede omdat het complex qua duurzaamheid niet meer voldoet aan de gewenste eisen, is een nieuwe sportaccommodatie wenselijk.’’
Met een nieuwe duurzame accommodatie beoogt de gemeente niet alleen een zo laag mogelijk en milieuvriendelijk verbruik van energie en materialen. De accommodatie moet ook afgestemd zijn op de sportbehoeften, de te verwachten groei en bevolkingssamenstelling van Wormerland.
Samenwerking tennisverenigingen
Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat, door de teruglopende ledenaantallen, tennisverenigingen onbetaalbaar worden. ,,Verenigingen zijn belangrijk voor het gemeenschapsgevoel’’, aldus Kees van Waaijen, wethouder Sport. ,,Enkele tennisverenigingen onderzoeken daarom een eventuele samenwerking qua accommodaties of een fusie. Belangrijk is dat we tennis en andere mooie sporten kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners. We vinden het belangrijk dat onze sportverenigingen bij het onderzoek naar een nieuwe sportaccommodatie betrokken worden. Daarom onder is meer ook Korfbalvereniging Groen-Geel hierbij betrokken.”
Kostenneutraal
Door op de vrijkomende locaties woningbouw te realiseren, wil de gemeente de sloop en nieuwbouw van een duurzame sporthal bekostigen.