Nieuwbouw sportcomplex KFC

23 maart 2017 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van KFC, waar door brandstichting de net opgeknapte kleedkamers en de nostalgische tribune volledig zijn afgebrand. Dit is een lang proces geweest, maar KFC heeft tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering de nieuwbouw plannen gepresenteerd en deze zijn goed gekeurd door de leden. De vereniging geeft aan hier heel trots op te zijn en is blij verheugd dat ze straks de leden weer de faciliteiten kunnen bieden die bij KFC horen en passen. Hierbij gaat de groote koogse eigenlijk herbouwen van wat er al stond, maar dan in de verbeterde vorm. Momenteel ligt de vergunningsaanvraag en goedkeuring bij de Gemeente Zaanstad. Verwacht wordt dat hier snel groenlicht voor komt, ook gezien de belangrijke rol die KFC als voetbalvereniging speelt in de gemeente Zaanstreek. Zodra deze worden goedgekeurd zullen wij dit op VIZ/Voetbal,In Zaanstad kenbaar maken. De vergunning is deze week officieel aangevraagd en er is door de gemeente Zaanstad nog geen besluit genomen.