Zaanse voetbalhistorie; Krommeniedijker Boys

KROMMENIEDIJK De oproep van Dick Ineke in verband met de foto’s die hij heeft van de voetballers van KFC uit Krommeniedijk, heeft heel wat losgemaakt. Zo kwam er een mail van Linda Groen. Zij schreef een artikel voor de Krommenieër Kroniek over het voetbal in Krommeniedijk. Daaruit blijkt daar zelfs al damesvoetbal werd gespeeld door een team vol ‘dorpsschoonen’.
Niet alleen Linda Groen reageerde. Er was ook een mail van Jaap van Nieuwenhuizen, die liet weten dat zijn opa op de beide foto’s staat, die twee weken geleden in De Krommenieër stonden. Jacob van Nieuwenhuizen is de man met de pet en de grote snor, meldde Dick van Nieuwenhuizen op de Facebook-pagina van Krommeniedijk, die de beide foto’s uit de Krommenieër plaatste.
Het verhaal van Linda bevat heel wat leuke wetenswaardigheden over het voetbal in Krommeniedijk. Linda is de kleindochter van Arie Schilperoord. Hij was één van de leden de Krommendijker Boys, dat bestond van 1935 tot 1939.
Volgens Arie was de eerdere Krommeniedijker Football Club een gelegenheidsteam, dat alleen gedurende de zomeravonden speelde. Daarin speelden wel familieleden die het fundament vormden van de latere Boys.
De nieuwe club ging van start als Voetbal Vereeniging Zwart-Wit in 1933 om gezellig wat te voetballen. Na een poosje ontstond echter de behoefte om serieus in competitieverband te gaan spelen, zodat de Krommeniedijker Boys werd opgericht, met als clubkleuren zwart-geel.
In oktober beschikte de club zelfs over voldoende jongemannen om drie elftallen te kunnen vormen. ‘En wie geen voetbaltalent had, werd ingezet als grensrechter,’ zo vertelde Schilperoord aan zijn kleindochter.
Er werd gespeeld op een stuk land bij de kerk in Krommeniedijk. Dominee Boeke zou het destijds alleen jammer hebben gevonden dat er soms onder kerktijd gespeeld werd. Daardoor gebeurde het wel dat de voetballiefhebbers met hun gejuich het psalmgezang in de kerk overstemden.
Arie Schilperoord was timmerman en hij bouwde een clubhuis, bestaande uit twee kleedkamers met daartussen een winkeltje, waar Willem Broerse en zijn vrouw rolletjes pepermunt, drop, chocolade, broodjes en sigaretten verkochten. Ook zorgden ze voor thee voor de spelers, gemaakt op een petroleumstelletje. Na afloop van de wedstrijd konden de spelers zich opfrissen met behulp van water uit de regenton. Gemaaid hoefde er niet te worden, het gras werd kort gehouden door de schapen die er liepen. Dat zorgde er wel voor dat er voor aanvang van de wedstrijd keutels moesten worden geraapt.
De Krommeniedijker Boys hadden zelfs een clublied:
O, schitterende kleuren van Geel en Zwart
Wat wappert gij fier langs de baan
Zijn wij niet de jongens met clubgeest in ons hart
Want de boys die staan bovenaan
De Krommeniedijker Boys beschikten over een heus voetbaltalent, namelijk de helaas al op jonge leeftijd overleden Klaas Nielen.
Eind jaren dertig was er zelfs een damesteam, bestaande uit Krommeniedijker ‘dorpsschoonen, zoals Hannie Klop, Saakje Hoogland, Maartje Broerse, Jans Kopper, Jet de Kroon, Annie Waal, Annie Wouda, Trijnie Vleeschhouwer, Ieke Wiedijk, Aaf Vleeschhouwer, Alie Schilperoord, Nelie Rol, Dirkje Rol en Nelie Kuit.
De Tweede Wereldoorlog was de oorzaak van het ter ziele gaan van de Krommendijker Boys. In september 1941 werd de club officieel opgeheven en na de oorlog ging een aantal leden spelen bij KVV.